FAQ


Hoe ziet het uniform eruit?

Het basisuniform is voor kapoenen, welka'sjonggiversgivers, jins en leiding hetzelfde:

  • beige hemd
  • scouts t-shirt
  • blauwe jeansbroek, korte broek of rok
  • das en dasring
  • eventueel riem
  • eventueel groene of beige kousen

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Inschrijvingen voor nieuwe leden voor het nieuwe scoutsjaar gebeurt normaal gezien tijdens onze openingsbbq in het derde weekend van september. De vrije plaatsen staan op de startpagina van de website. Reeds voor deze activiteit inschrijven is niet mogelijk. Het principe van wachtlijsten is afgeschaft. 

Broers of zussen van huidige leden of kinderen van oud-leiding krijgen voorrang bij de inschrijving. Het inschrijven van broers of zussen gebeurt voor 12 september tijdens het huisbezoek van de takleiding van huidige leden.

Ik heb een fout gevonden op de website, wat nu?

Gelieve een mailtje te sturen naar flor@scouts-zurenborg.be met een beschrijving van de fout.

Waarvoor ben je als lid verzekerd?

Als lid ben je verzekerd via de standaard verzekeringspolis "lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid" via scouts en gidsen Vlaanderen. Deze polis is inbegrepen in het lidgeld. De kortere versie van de inhoud van de verzekeringspolis kan u hier nalezen onder "Ledenpolis" (pag 11-20).

De volledige inhoud van de verzekeringspolis kan u als u wenst op de site van scouts en gidsen Vlaanderen (hier) downloaden onder "lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid".

Aan wie verhuren wij materiaal?

Scouts Zurenborg verhuurt zijn matriaal aan iedereen die er wenst van gebruik te maken, op voorwaarde dat de beoogde huurperiode niet te lang is (contacteer hiervoor Bent : 0497/23.66.92) en voor het materiaal wordt zorg gedragen.

Wat moet er (zeker) in orde zijn voor mijn kind op kamp vertrekt?

Buiten het ingepakt zijn van de kamprugzak (zie de kampbrief voor de benodigde spullen) zijn er nog 3 andere dingen van belang als jij/uw kind op kamp vertrekt:

1. Kampgeld

Dit is vanzelfsprekend maar zeer lastig voor de leiding om (continu) achter te vragen. Vergeet dit dus niet.

2.Medische fiche

Dit is ook een zeer essentiële post op de kampchecklist. Zorg dat de leiding een recent ingevuld/nagekeken én door één van de ouders gehandtekend exemplaar heeft. (medische fiche downloaden). Dit is nodig om de meest recente medische toestand van een lid te kennen en om de leiding mogelijk toestemming te geven tot het geven van (bepaalde) medicatie aan het lid.

Dit omdat het zonder deze toestemming verboden is aan alle leiding om, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Dit is dus écht zeker van belang indien het lid op regelmatige basis bepaalde medicatie moet nemen.

3.Sis-kaart (of binnenkort de elektronische Identiteitskaart)

Elk lid geeft op de dag van vertrek zijn/haar sis-kaart in bewaring aan de leiding voor de duur van het kamp. Dit is zodat bij een (ernstig) ongeval er direct toegang zou zijn tot de medische verzekering.

De elektronische identiteitskaarten zullen wij niet verzamelen en zal elk lid zelf bijhouden, zorg echter wel dat je hem bij hebt!

Hoeveel kost een jaar Scouts Zurenborg?

Het lidgeld bedraagt 50 euro, te betalen per overschrijving. (Rekeningnummer BE26 0682 1003 4329. Bij de mededeling schrijf je de naam van je kind & tak.) Het merendeel van dit lidgeld gaat naar Scouts & Gidsen Vlaanderen. Hierdoor worden de leden verzekerd tijdens de activiteiten en krijgen ze een tijdschrift van Scouts & Gidsen Vlaanderen. De rest wordt gebruikt om de vaste werkingskosten van de groep zelf te bekostigen, zoals de website, aankopen materiaal, onderhoud,... Voor de activiteiten wordt steeds een bijdrage gevraagd, afhankelijk van de kost die de activiteit met zich meebrengt. (vb. vervoer, inkom,...) Weekends en kampen zijn apart te betalen. 

Met het betalen van het lidgeld geef je als ouder je akkoord over het Drank- en drugsbeleid binnen Scouts en Gidsen Zurenborg. Het drank- en drugbeleid van de scouts kan u hier terugvinden.(of onder "Groep" in het hoofdmenu en dan verder doorklikken naar "Documenten)

Mocht je hierbij nog vragen hebben, aarzel niet om deze aan de leiding of groepsploeg te stellen.

Wanneer begint & eindigt de scouts?

Activiteiten worden georganiseerd op zondag (halve dag van 9u30 tot 12u30, hele dag (tochten) van 9u30 tot 17u) tenzij anders vermeld. Alle activiteiten starten en eindigen in het scoutslokaal gelegen in de Lange Van Ruusbroecstraat 43A, tenzij anders vermeld.

Waar kan ik het uniform vinden?

Elke zondagochtend is het winkeltje op het scouts lokaal open met dassen, tekens en t-shirts. Voor hemden en ander scouts materiaal ga je best naar De Hopper, de officiële scoutswinkel(Hopper.be ). Deze vind je in de Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen

Op welke apparaten kan ik de website bekijken?

De website is "responsive" gebouwd, dit wil zeggen dat op elk apparaat(smartphone, tablet, desktop) de website er makkelijk leesbaar uitziet. Oudere browsers zoals Internet Explorer 8 en Mozilla Firefox 2.0 worden niet ondersteund.

Wat moet ik doen voor de verzekering?

Het enige wat u als ouder hiervoor moet doen is zorgen dat de leiding van uw kind een ingevuld en gehandtekend exemplaar van medische fiche van het lid heeft (dit zou normaal gebeurt moeten zijn bij de inschrijving van het lid) en dat u het lidgeld tijdig betaald. In het lidgeld zit namelijk de standaard verzekeringspolis van scouts vlaanderen in, die pas in werking treed één dag na het storten van het lidgeld.

Heeft de leiding om de één of andere reden nog geen medische fiche, dan kan u deze hier downloaden en dan zo snel mogelijk aan één van de leiding van u kind geven.

Hoe kan ik mijn kind en hij/zij mij bereiken op kamp?

De communicatie met de ouders op kamp gebeurt via brieven of pakjes. Op het kampterrein worden kaartjes en postzegels voor aankoopprijs aan de leden aangeboden, de leden kunnen ze echter natuurlijk ook gewoon zelf meenemen. Gsm's, smartphone's e.d. worden niet toegelaten op het kampterrein en zullen bij aantreffen dan ook door de leiding in beslag genomen worden tot het einde van het kamp.

In noodgevallen of andere uitzonderlijke situaties kan u uw kind en hij/zij u altijd bereiken via de leiding. U kan naar de leiding van uw kind bellen (de gsm nummers vindt u onder "takken" en dan kiest u de tak van uw kind) of naar de noodnummer van het kamp. Dit noodnummer is een gsmnummer van één van de leiding die mee is op het kamp van uw kind. Dit nummer is terug te vinden op de kampbrief (terug te vinden onder “Groep” en dan "Documenten").

Wat is het verschil tussen klein en groot kamp?

“Klein kamp” is een kamp met de jongste takken, namelijk de kapoenen en de welpen(6 tot 11-jarigen). Dit gaat steeds door in een gebouw waar bedden aanwezig zijn en in tegenstelling tot op “groot kamp” zal voor elk lid een leiding nooit al te ver weg zijn. 

“Groot kamp” is een kamp voor de jonggivers en givers(11 tot 17-jarigen). Dit gaat steeds door op een kampterrein waar de  leden in patrouilletenten slapen. Aan de leden wordt ook meer verantwoordelijkheid gegeven. Zo koken de leden bijvoorbeeld zelf hun eten en is de 2-daagse een vaste post op de kampkalender. 2-daagse is een dagtocht die ze, zonder bijzijn van een leiding, samen met de andere leden van hun patrouille afleggen waarbij ze zelf hun weg moeten uitstippelen langs verscheidene checkpoints tot een opgegeven eindbestemming. Deze checkpoints worden door de leiding gebruikt om hun voortgang te controleren.

Heeft u nog verdere vragen over de verschillende kampen? Aarzel dan niet om één van de leiding van uw kind aan te spreken, te bellen of te  e-mailen.

Welke tekens moet ik aan mijn scoutshemd hebben hangen?

Welke tekens een lid op zijn/haar hemd moet hebben hangt voor een gedeelte af van de tak waarin hij/zij zit.

Er zijn  dus 2 soorten tekens :

  • De niet aan de tak gebonden tekens (!Dus voor iedereen!)

Het jaarkenteken

Het internationaal scoutsteken

Het kenteken België/Europa

Het provincieschild

Huidig jaarteken Internationaal scoutsteken Kenteken België/Europa Provincieschild antwerpen
  • De aan de tak gebonden tekens

de kapoenen

Het takteken

Takteken kapoenen

de welka's

Het takteken

    De nestdriehoekjes     

De belofteteken(s)

takteken welka's WelkasNestdriehoekje BeloftetekensBeloftetekens kabouters

de jongivers & givers

Het takteken
(jongivers links; givers rechts)

De patrouillelinten

 

de jins

Het takteken

Alle tekens, met uitzondering van het huidig jaarteken, worden op het hemd gelaten, dit ook als het lid niet meer in die tak zit. Dit betekent dus dat de taktekens, de nestdriehoekjes van de welpen en de patrouillelinten van jongivers en givers aan het hemd gelaten worden ook als het lid niet meer in die tak,nest of patrouille zit.

Waar moeten alle tekens op het hemd?