FAQ


Wat moet er (zeker) in orde zijn voor mijn kind op kamp vertrekt?

Buiten het ingepakt zijn van de kamprugzak (zie de kampbrief voor de benodigde spullen) zijn er nog 3 andere dingen van belang als jij/uw kind op kamp vertrekt:

1. Kampgeld

Dit is vanzelfsprekend maar zeer lastig voor de leiding om (continu) achter te vragen. Vergeet dit dus niet.

2.Medische fiche

Dit is ook een zeer essentiële post op de kampchecklist. Zorg dat de leiding een recent ingevuld/nagekeken én door één van de ouders gehandtekend exemplaar heeft. (medische fiche downloaden). Dit is nodig om de meest recente medische toestand van een lid te kennen en om de leiding mogelijk toestemming te geven tot het geven van (bepaalde) medicatie aan het lid.

Dit omdat het zonder deze toestemming verboden is aan alle leiding om, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Dit is dus écht zeker van belang indien het lid op regelmatige basis bepaalde medicatie moet nemen.

3.Sis-kaart (of binnenkort de elektronische Identiteitskaart)

Elk lid geeft op de dag van vertrek zijn/haar sis-kaart in bewaring aan de leiding voor de duur van het kamp. Dit is zodat bij een (ernstig) ongeval er direct toegang zou zijn tot de medische verzekering.

De elektronische identiteitskaarten zullen wij niet verzamelen en zal elk lid zelf bijhouden, zorg echter wel dat je hem bij hebt!

Hoe kan ik mijn kind en hij/zij mij bereiken op kamp?

De communicatie met de ouders op kamp gebeurt via brieven of pakjes. Op het kampterrein worden kaartjes en postzegels voor aankoopprijs aan de leden aangeboden, de leden kunnen ze echter natuurlijk ook gewoon zelf meenemen. Gsm's, smartphone's e.d. worden niet toegelaten op het kampterrein en zullen bij aantreffen dan ook door de leiding in beslag genomen worden tot het einde van het kamp.

In noodgevallen of andere uitzonderlijke situaties kan u uw kind en hij/zij u altijd bereiken via de leiding. U kan naar de leiding van uw kind bellen (de gsm nummers vindt u onder "takken" en dan kiest u de tak van uw kind) of naar de noodnummer van het kamp. Dit noodnummer is een gsmnummer van één van de leiding die mee is op het kamp van uw kind. Dit nummer is terug te vinden op de kampbrief (terug te vinden onder “Groep” en dan "Documenten").

Wat is het verschil tussen klein en groot kamp?

“Klein kamp” is een kamp met de jongste takken, namelijk de kapoenen en de welpen(6 tot 11-jarigen). Dit gaat steeds door in een gebouw waar bedden aanwezig zijn en in tegenstelling tot op “groot kamp” zal voor elk lid een leiding nooit al te ver weg zijn. 

“Groot kamp” is een kamp voor de jonggivers en givers(11 tot 17-jarigen). Dit gaat steeds door op een kampterrein waar de  leden in patrouilletenten slapen. Aan de leden wordt ook meer verantwoordelijkheid gegeven. Zo koken de leden bijvoorbeeld zelf hun eten en is de 2-daagse een vaste post op de kampkalender. 2-daagse is een dagtocht die ze, zonder bijzijn van een leiding, samen met de andere leden van hun patrouille afleggen waarbij ze zelf hun weg moeten uitstippelen langs verscheidene checkpoints tot een opgegeven eindbestemming. Deze checkpoints worden door de leiding gebruikt om hun voortgang te controleren.

Heeft u nog verdere vragen over de verschillende kampen? Aarzel dan niet om één van de leiding van uw kind aan te spreken, te bellen of te  e-mailen.